top of page

Vår vision är att bidra till inspiration till ett mer hållbart och blomstrande liv med en hälsokultur där man är steget före stressohälsa och utmattning. 

 

Vi vill bidra med verktyg som vi samlat på oss genom åren som främjar livsenergi, självförverkligande, kreativitet, glädje och lust. Verktyg som ökar förmågan att fokusera. Vi tänker att vägen dit är att hitta den inre balansen mellan prestation och återhämtning. Den finns inom var och en av oss och vi behöver hitta det sätt som passar oss bäst, där det blir lätt och roligt.

 

Våra hjärnor är gjorda för långsamhet, med intryck som vi är bekanta med. I naturen finns den miljön som hjärna känner igen sedan urminnes tider. Det ger en vila för hjärnan som genererar den motståndskraft som behövs för att klara vardagslivet som det ser ut idag.

 

Naturen

Naturen är vår arena där vi gemensamt upptäcker styrkor och resurser för en hållbar hälsa i balans.

Dagens forskning visar på att detta arbetssätt med naturen som rum gör att personerna snabbare återhämtar sig. I den gröna miljön kan hjärnan få total kognitiv vila, vilket också medför att fokus flyttas från tankar och funderingar till kroppens fysiska upplevelser. Naturen stödjer kroppens längtan efter avslappning och närvaro och underlättar kontakten med känslor, behov och drömmar. 

Genom att använda naturen på ett lekfullt sätt kan vi komma i kontakt med känslor vi kanske vill undvika. Naturen inspirerar oss till att byta fokus genom att vi rör på oss och får nya perspektiv och det leder även till förändringar i vårt inre.

Fjäril

Vår vision
- hållbart liv i balans

 

Vår vision är att bidra med inspiration till ett hållbart och blomstrande liv, en hälsokultur där man är steget före stressohälsa och utmattning. 

 Vi tänker att vägen dit är att hitta balansen mellan prestation och återhämtning, som finns inom var och en av oss. 

 Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Som vi uppfattar det så är det den långsiktiga förmågan hos en människa att bibehålla sin hälsa, även under olika förändringar.

 

Utifrån vår långa erfarenhet kan vi se att det finns tre fokus-områden för att återuppbygga sin resiliens och hälsa.

 

Naturen                                                                                                    Naturen har en unik förmåga att ge den kognitiv återhämtning som är nödvändig för att återhämta sig från intensiva arbetsdagar och ett vardagsliv med tempo.
Att naturen är så unik beror på att våra hjärna känner till alla intryck från naturen sedan 1000 -tals år sedan. Inget nytt som ska läras in, göras begripligt eller problem som ska lösa. Naturen är också i sig själv närvarande och lockar fram närvaron som finns inom oss. Vi stannar upp, fascineras och landar in i ögonblicket 

 

Kroppen                                                                                                 

All form av påfrestning, stressbelastning skapar anspänning i kroppen, i muskler, andning, rörlighet. Genom att låta kroppen hitta tillbaka till sina ursprungliga rörelsemönster och kraftlösa fria rörlighet omprogrammerar vi vårt nervsystem så det kan hitta vägen ur stress. På så sätt kan en återfå naturlig andningsrytm och avspänning där lagrad stress och värk löses upp vilket i sin tur frigör den livsenergi som varit låst. Att lära känna gränser fysiskt, emotionellt och psykiskt hjälper dig att sätta gränser i vardagen. Med medveten rörelse övar vi på att bryta osunda vanor i vardagens olika situationer.

 

Samtalet                                                                                                  Samtalen är den tredje viktiga ingrediensen i vårt program. Att få möjlighet att uttrycka sig kring sin situation, bli hörd, förstådd, speglad och bekräftad. Se de mönster som ligger till grund för stressohälsa och hitta nya förhållningssätt. Upptäcka behov som är viktiga att värna om för att skapa resiliens mot stressohälsa. 

bottom of page