Vår vision är att bidra till inspiration till ett mer hållbart och blomstrande liv med en hälsokultur där man är steget före stressohälsa och utmattning. 

 

Vi vill bidra med verktyg som vi samlat på oss genom åren som främjar livsenergi, självförverkligande, kreativitet, glädje och lust. Verktyg som ökar förmågan att fokusera. Vi tänker att vägen dit är att hitta den inre balansen mellan prestation och återhämtning. Den finns inom var och en av oss och vi behöver hitta det sätt som passar oss bäst, där det blir lätt och roligt.

 

Våra hjärnor är gjorda för långsamhet, med intryck som vi är bekanta med. I naturen finns den miljön som hjärna känner igen sedan urminnes tider. Det ger en vila för hjärnan som genererar den motståndskraft som behövs för att klara vardagslivet som det ser ut idag.

 

Naturen

Naturen är vår arena där vi gemensamt upptäcker styrkor och resurser för en hållbar hälsa i balans.

Dagens forskning visar på att detta arbetssätt med naturen som rum gör att personerna snabbare återhämtar sig. I den gröna miljön kan hjärnan få total kognitiv vila, vilket också medför att fokus flyttas från tankar och funderingar till kroppens fysiska upplevelser. Naturen stödjer kroppens längtan efter avslappning och närvaro och underlättar kontakten med känslor, behov och drömmar. 

Genom att använda naturen på ett lekfullt sätt kan vi komma i kontakt med känslor vi kanske vill undvika. Naturen inspirerar oss till att byta fokus genom att vi rör på oss och får nya perspektiv och det leder även till förändringar i vårt inre.

Vår vision
- hållbart liv i balans

 

Vår vision är att bidra med inspiration till ett hållbart och blomstrande liv, en hälsokultur där man är steget före stressohälsa och utmattning. 

 

Vi vill dela med oss av verktyg som vi samlat på oss genom åren, som främjar livsenergi, självförverkligande, kreativitet, glädje och lust, samt förmågan att fokusera. Vi tänker att vägen dit är att hitta balansen mellan prestation och återhämtning, som finns inom var och en av oss. Vi behöver hitta det sätt som passar oss bäst, där det blir lätt och roligt.

 

Våra hjärnor är gjorda för långsamhet, med intryck som vi är bekanta med. I naturen finns den miljön som hjärnan känner igen sedan urminnes tider. Den ger en vila för hjärnan som genererar den motståndskraft som behövs för att klara vardagslivets stress och utmaningar. 

 

Naturen

Naturen är vår arena där vi gemensamt upptäcker styrkor och resurser för hållbart liv i balans.

Dagens forskning med naturen som rum, gör att personerna snabbare återhämtar sig. I den gröna miljön kan hjärnan få total kognitiv vila. Detta medför att fokus flyttas från tankar och funderingar, till kroppens fysiska upplevelser. Naturen stödjer kroppens längtan efter avslappning och närvaro som underlättar kontakten med känslor, behov och drömmar. 

Genom att använda naturen på ett lekfullt sätt kan vi komma i kontakt med känslor som vi kanske vill undvika. När vi rör på oss i naturen, får vi nya perspektiv som även leder till förändringar i vårt inre.