Resiliensverkstan

hållbart liv i balans

Resiliensverkstan erbjuder program som ger inspiration för hållbara och blomstrande liv med verktyg som ger en hälsokultur där man är steget före stressohälsa och utmattning

 

Resiliensverkstan fokuserar på helheten och ökar medvetenheten om hur viktigt det är att hitta balans mellan stressbelastning och återhämtning för att vara steget före stressohälsa.

Vi använder naturen som det terapeutiska rummet för att det ger det mest optimala resultatet. Naturens har en fantastisk förmåga, att genom sin fascination, fånga oss i närvaro som ger avkoppling, återhämtning och laddar vår livsenergi.

Vita blommor

Steget före utmattning

 

'Vänder sig till medarbetare som befinner sig i stressohälsa som kan leda till utmattning och sjukskrivning.

Soluppgång på naturen

Coachande bemötande - för chefer och HR

Få stöd för hur man i tid ser signaler på stressohälsa och om bemötande i samband med att  medarbetare återgår i arbete efter utmattning.

Maskrosblad

Grön rehabilitering

 

12 veckors program för medarbetare som är sjukskrivna för utmattning.

Våra tjänster