top of page

Resiliensverkstan

hållbart liv i balans

Resiliensverkstan erbjuder program som ger inspiration för hållbara och blomstrande liv med verktyg som ger en hälsokultur där man är steget före stressohälsa och utmattning

 

Resiliensverkstan fokuserar på helheten och ökar medvetenheten om hur viktigt det är att hitta balans mellan stressbelastning och återhämtning för att vara steget före stressohälsa.

Vi använder naturen som rum för terapeutiska samtal och medveten rörelsepraktik/kroppskännedom, för att uppnå det mest optimala resultatet. Naturen, i kombination med samtal och kropp, har en fantastisk förmåga, att genom sin fascination, fånga oss i närvaro som ger avkoppling, återhämtning och laddar vår livsenergi.

IMG_5687.JPG

Det är både brist på återhämtning och för hög belastning som bidrar till utmattning. Därför är det nödvändigt att både titta på hur belastningen kan minskas och hur återhämtningen kan ges mer utrymme i både arbetsliv och privatliv. 

NYFIKEN och vill veta mer kom till vårt kostnadsfria lunchwebinar. Länk till anmälan https://bit.ly/3rgL04U

Våra tjänster

Vita blommor

Steget före utmattning

 

'Vänder sig till medarbetare som befinner sig i stressohälsa som kan leda till utmattning och sjukskrivning.

Soluppgång på naturen

Coachande bemötande - för chefer och HR

Få stöd för hur man i tid ser signaler på stressohälsa och om bemötande i samband med att  medarbetare återgår i arbete efter utmattning.

Maskrosblad

Grön rehabilitering

 

12 veckors program för medarbetare som är sjukskrivna för utmattning.

bottom of page